Bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vô lý

Quản lý

Bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vô lý

(PL)- Chín trong số 50 nghị định cần có để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã được Chính phủ ban hành, trong đó nhiều điều kiện kinh doanh (ĐKKD) vô lý, trái luật bị bãi bỏ.

Quy định “nhà văn phòng của đơn vị đăng kiểm phải có diện tích tối thiểu 90 m2” vốn là một quy định bất hợp lý, vì theo lý giải của các chuyên gia, diện tích văn phòng không ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động kiểm định. Nghị định 63/2016 về ĐKKD dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã bỏ quy định này. Nghị định này cũng bãi bỏ quy định đăng kiểm viên phải dừng việc tham gia kiểm định nếu làm mất giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng kiểm hoặc giấy này bị mất, bị hỏng.

Đáng chú ý, Nghị định 66/2016 đã bãi bỏ rất nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh chung chung trong lĩnh vực thực phẩm như khu vực sản xuất không bị ngập nước, đọng nước, không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật, nhà xưởng phải đủ diện tích, phù hợp, đủ nước sạch, trang thiết bị đủ, phù hợp… Thay vào đó là những quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Đặc biệt, Bộ NN&PTNT đã chủ động đề xuất loại bỏ hẳn các ĐKKD thuộc ba ngành nghề: Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát; kinh doanh củi và than hồng; kinh doanh ngư lưới, dụng cụ thủy sản…

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

Nguyen Nam

Cho tôi hỏi quý vị những nghành nghề này (trong 267 nghành nghề có điều kiện) có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo Điều 7 Luật Đầu tư 2014 không ?
Kinh doanh dịch vụ kế toán;
Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;
Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm;
Kinh doanh dịch vụ việc làm;
Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan;.....
Những công việc trên ai có kiến thức cũng có thể làm được, mấy ông vẽ ra điều kiện thật vô lý để hàng năm tổ chức... "kiếm chác" doanh nghiệp thì có....Tôi chờ câu trả lời của mấy ông bộ trưởng vẽ ra những thông tư này !

việt

vấn đề là phải triệt tiêu được các biến tướng từ luật, nghi định, thông tư vào các hướng dẫn chi tiết của các ngành.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM