9 triệu trứng gà CP Việt Nam đạt chuẩn

Quản lý
(PL)- Mới đây Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản Đồng Nai đã trao giấy xác nhận Sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi cho 9 triệu trứng gà thương hiệu CP Việt Nam (của Công ty Cổ phần CP Việt Nam).

Bản tin liên quan

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản Đồng Nai cho biết đã theo dõi mọi mặt về chuỗi sản xuất trứng của CP Việt Nam từ năm 2013 đến nay. Đồng thời, yêu cầu trang trại thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi và các tiêu chuẩn do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản Đồng Nai đề ra. Bên cạnh đó, nhà máy lựa trứng của CP Việt Nam cũng phải thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm chất lượng cao như HACCP, SHE và phải truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phía công ty cũng cam kết với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản Đồng Nai sẽ gắn nhãn Sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi lên trứng gà để người tiêu dùng dễ nhận diện cũng như việc kiểm soát an toàn thực phẩm, sản phẩm chuỗi trứng gà đúng theo quy định của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

TÚ UYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM