5 tháng, tiến hành 12.000 cuộc thanh tra và kiểm tra thuế

Quản lý
(PL)- Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thu chi ngân sách tháng 5 và năm tháng đầu năm 2018. 

Theo báo cáo, ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 5-2018 là 7.903 tỉ đồng. Lũy kế năm tháng đầu năm là 85.817 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 65.727 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài là 20.089 tỉ đồng.

Báo cáo này cũng cho hay trong tháng 5-2018 đã thực hiện ký kết hai hiệp định vay với tổng giá trị 163,25 triệu USD; lũy kế năm tháng đã ký kết bốn hiệp định vay với tổng trị giá 193,2 triệu USD.

Về thu nội địa, Bộ Tài chính cho hay trong năm tháng đầu năm đơn vị này đã thực hiện trên 12.000 cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào ngân sách trên 3.200 tỉ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách là trên 1.000 tỉ đồng. Ngành thuế, hải quan tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính, ước tính cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%). Trong đó 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM