PVN không được góp vốn kinh doanh bất động sản

Kinh tế
(PL)- Chính phủ vừa ban hành nghị định về quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

 

Theo đó, PVN không được góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc đầu tư các dự án bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán,… trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với khoản vốn đã góp, đầu tư tại các lĩnh vực trên thì PVN có trách nhiệm lập phương án cơ cấu lại, thoái hết số vốn đã đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, PVN không được đầu tư hoặc góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp khác mà người quản lý, điều hành doanh nghiệp là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, ban giám đốc và kế toán trưởng.

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM