PVN bù lỗ cho lọc dầu Nghi Sơn hàng ngàn tỉ đồng/năm

Kinh tế
(PL)- Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) mới đây đã có báo cáo đánh giá tác động liên quan đến thu ngân sách nhà nước khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP - ở Thanh Hóa) đi vào hoạt động.

Theo đó, khi NSRP đi vào hoạt động, năm 2017 tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm 1.377 tỉ đồng, năm 2018 giảm 10.929 tỉ đồng, năm 2019 giảm 10.632 tỉ đồng và năm 2020 giảm 14.110 tỉ đồng. Riêng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), do bao tiêu sản phẩm từ NSRP nên với phương án giá dầu 45 USD/thùng thì sẽ phải bù lỗ 1,54 tỉ USD/10 năm (tương đương khoảng 3.500 tỉ đồng/năm). Tuy nhiên, PVN sẽ thu được lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn 1.400-1.600 tỉ đồng/năm. Như vậy, khi NSRP đi vào hoạt động, PVN sẽ phải bù lỗ bình quân 80-110 triệu USD/năm, tương đương khoảng 1.800-2.500 tỉ đồng/năm.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư 9 tỉ USD gồm bốn thành viên liên doanh với PVN chiếm 25,1%, các công ty của nước ngoài chiếm phần còn lại. Dự kiến dự án sẽ đi vào vận hành thử vào tháng 11-2016 đến tháng 6-2017, vận hành thương mại từ tháng 7-2017. Đến năm 2020 nhà máy sẽ vận hành chính thức.

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM