Phấn đấu GDP đạt 6,2% vào năm 2015

Kinh tế
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6%-6,2%.

Về phát triển xã hội, phải thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất và đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, nhất là các trường ngoài công lập. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỉ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở biển Đông và ưu tiên dành nguồn lực triển khai chiến lược biển Việt Nam là những vấn đề quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm tới.

TLL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM