NHNN yêu cầu báo cáo việc cho vay gói 30.000 tỉ đồng

Quang Huy
Quang Huy
Thứ Ba, ngày 15/3/2016 - 17:37

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Văn bản số 1425/2016 gửi một số ngân hàng thương mại về việc thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỉ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1-6-2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại, nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của NHNN.
Do vậy, theo văn bản này, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại thực hiện một số nội dung sau: Kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của NHNN hay chưa.
Cụ thể: Phần dư nợ được giải ngân từ ngày NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định của NHNN tại Thông tư 11/2013, Thông tư 32/2015, các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật có liên quan. Nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn.
Ngân hàng thương mại báo cáo kết quả kết quả kiểm tra, rà soát (kể cả các vi phạm, tồn tại) về NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) chậm nhất ngày 17-3-2016.

Quang Huy

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục