Nhiều mặt hàng tồn kho tăng cao

Kinh tế
(PL)- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vào tháng 8 tăng 13,4% (so với cùng thời điểm năm 2013).

 

Một số ngành có tỉ lệ tồn kho cao như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 159%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 125%; sản xuất, chế biến thực phẩm 99%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 87%; sản xuất kim loại 89%. Ngoài ra vẫn còn một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao như sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, trang phục, phương tiện vận tải, sản xuất kim loại… đều tăng 30%-50%.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM