Nhận thức về kinh doanh ở Việt Nam thấp

Thứ Hai, ngày 28/4/2014 - 03:40

Tại Hà Nội chiều 27-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức công bố báo cáo chỉ số kinh doanh Việt Nam năm 2013.

Báo cáo nhằm cung cấp một bức tranh bao quát về đặc điểm kinh doanh của Việt Nam theo từng giai đoạn và chu kỳ phát triển kinh doanh.

Báo cáo cho thấy đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng được coi trọng và ngày càng có nhiều người muốn trở thành doanh nhân. Tuy nhiên, nhận thức về kinh doanh ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước ở cùng trình độ phát triển. Theo đó, tỉ lệ người trưởng thành nhận thấy có cơ hội để bắt đầu một việc kinh doanh mới trong năm 2013 chỉ đạt gần 37%, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân trên 60% của các nước trong giai đoạn phát triển tương tự.

Đánh giá về điều kiện kinh doanh, trong số 12 chỉ số, chỉ có ba chỉ số là đạt trên mức trung bình, chín chỉ số còn lại (trong đó có dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như tư vấn, pháp lý, kế toán, kiểm toán,…) vẫn chưa phát triển tương xứng, bị các chuyên gia đánh giá dưới mức trung bình.

N.ANH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục