Người chơi casino được thanh toán thẻ ngân hàng

Kinh tế

 Người chơi casino được thanh toán thẻ ngân hàng

(PLO)- Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để bán đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi có thưởng. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

Bản tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

Theo đó, dự thảo thông tư quy định ngoài các hình thức thu ngoại tệ thông thường, doanh nghiệp được chấp nhận thẻ NH của người chơi để bán đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi có thưởng. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ NH thanh toán thẻ.

Theo NHNN, thực tế hiện nay, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, bên cạnh việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản để chơi casino, người chơi còn có nhu cầu sử dụng thẻ NH khi đến các địa điểm kinh doanh casino. Do đó, để đảm bảo lợi ích cho người chơi và phù hợp với quy định, NHNN đã đưa ra đề xuất trên.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng đưa ra quy định về trả thưởng. Theo đó, người chơi nước ngoài được lựa chọn hai trường hợp nhận thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc nhận bằng chuyển khoản.

Cụ thể, trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, người chơi nước ngoài có thể bán cho NH được phép lấy đồng Việt Nam; chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua NH được phép; mang số ngoại tệ tiền mặt trúng thưởng ra nước ngoài trên cơ sở được NH được phép xác nhận; nộp số tiền trúng thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại NH được phép.

Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản, người chơi nước ngoài có thể nhận theo hai hình thức: Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại NH được phép tại Việt Nam, hoặc số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi nước ngoài mở tại nước ngoài.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi nước ngoài, dự thảo thông tư quy định người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với NH được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

Đối với người chơi Việt Nam, dự thảo thông tư quy định chỉ được sử dụng đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM