Năng lực sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân tăng

Kinh tế

Năng lực sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân tăng

(PLO)- Chiều 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ Việt Nam.

Bản tin liên quan

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định vai trò của DN, doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước. Hiện nay, cả nước có khoảng 800.000 DN đang hoạt động, trong đó 98% là DN có quy mô nhỏ và vừa.

Số lượng DN trung bình trên 1.000 dân và 1.000 lao động liên tục có sự gia tăng trong những năm gần đây, năm 2019, bình quân cả nước có 7,9 DN đang hoạt động/1.000 dân so với 5,4 DN năm 2016.

Giai đoạn 2017-2020, tỷ trọng của kinh tế tư nhân trong GDP luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và liên tục tăng, từ 41,75% (năm 2017) lên mức 42,68% (năm 2020).

Năng suất lao động, trình độ công nghệ, năng lực đổi mới, sáng tạo, khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu của khu vực kinh tế tư nhân có xu hướng tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà cộng đồng DN nhỏ và vừa cần sớm có giải pháp khắc phục.

Cụ thể, phần lớn DN có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, thiếu đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao.

Các thành viên của Hiệp hội phát triển còn liên kết rời rạc với nhau và với các thành phần kinh tế khác. Khả năng tiếp cận nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn. Các DN chưa tham gia được vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Một số DN vẫn chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, một số DN vẫn còn hiện tượng gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nợ tín dụng quá hạn và nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của Hiệp hội, các DN nhỏ và vừa thời gian qua. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cần tập trung vào một số nội dung.

Thứ nhất, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển tổ chức, đảm bảo 63/63 tỉnh, thành phố có tổ chức của Hiệp hội, qua đó, thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng DN, làm cầu nối giữa DN với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội phải thực sự đại diện cho nguyện vọng của các thành viên Hiệp hội, xây dựng mối liên kết trong cộng đồng doanh nhân, DN trong và ngoài nước, giữa các địa phương trên cả nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở cả Trung ương và địa phương phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhân dân, nhất là trong độ tuổi thanh niên đầy hoài bão.

Thứ ba, các thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là thành viên tiêu biểu, cần đi đầu trong việc tăng cường ứng dụng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc thiết bị công nghệ cao thay thế lao động thủ công ở những công đoạn máy móc có thể thay thế để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Thứ tư, Hiệp hội cần tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp để xây dựng được các cơ chế chính sách tốt, phù hợp với nhu cầu, khả năng của cộng DN trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều này, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành cần nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy DN Việt Nam phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Thứ năm, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia các chương trình, dự án của các bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện để hỗ trợ tốt hơn cho DN hội viên, qua đó nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng nghề nghiệp cho các thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số, áp dụng nền tảng công nghệ 4.0, nghiên cứu tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tư do như EVFTA, CPTPP, RCEP để phát triển.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Theo Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

việt

Trong khi năng lực sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân tăng, thì khu vực kinh tế Nhà nước giảm?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM