Luật Hải quan sẽ phù hợp với các hiệp định

Kinh tế
(PL)- Dự thảo sửa đổi Luật Hải quan đã được tiếp thu chỉnh sửa nhiều lần theo hướng quy định phù hợp với các hiệp định mà Việt Nam đang đàm phán, sắp ký kết, tham gia.

 

Cụ thể các nội dung như hồ sơ hải quan thống nhất chung các nước về mẫu, nội dung, các chứng chỉ; mã hàng hóa thống nhất; cách xác định trị giá hải quan thống nhất; cơ chế một cửa... Đặc biệt, để phù hợp với các hiệp định, Luật Hải quan sửa đổi cho phép một số doanh nghiệp đủ điều kiện tự quyết định xuất xứ hàng hóa.

Ban soạn thảo giải thích các vấn đề như trên tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Luật Hải quan ngày 7-4, trước thắc mắc của nhiều đại biểu về việc luật sửa đổi có tương thích với các hiệp định hay không, hay là ban hành một thời gian ngắn, đến khi ký kết, tham gia các hiệp định xong thì lại phải sửa luật.

Luật sư Nguyễn Văn Bình (Văn phòng luật sư Thành Trung) góp ý rằng dự thảo này cũng cần xem xét sao cho tương thích với Luật Doanh nghiệp sắp sửa đổi. Ví dụ cụ thể, dự thảo yêu cầu đại lý hải quan phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có ghi ngành nghề dịch vụ giao nhận hoặc đại lý hải quan, trong khi theo tinh thần sửa Luật Doanh nghiệp là bỏ hẳn việc ghi ngành nghề trên giấy này.

Q.NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM