Kinh doanh trò chơi có thưởng: Phải xin giấy phép “con”

Kinh tế
(PL)- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp đang kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải lập thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề này.

Bản tin liên quan

Sau ngày 1-10 tới đây, doanh nghiệp nào chưa đăng ký thì phải chấm dứt kinh doanh ngành nghề trên.

Các doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, người quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, có đủ năng lực tài chính, có phương án kinh doanh hiệu quả. Nếu trong giấy chứng nhận đầu tư hiện có quy định cụ thể số máy chơi điện tử thì doanh nghiệp được tiếp tục kinh doanh với số lượng máy đó. Nếu trong giấy không ghi số lượng máy thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh với tỉ lệ cứ năm phòng khách sạn thì được một máy trò chơi.

Trừ các doanh nghiệp được cấp phép trước tháng 10-2013, các doanh nghiệp khác muốn kinh doanh trò chơi có thưởng phải có khách sạn trên năm sao mới được cấp phép.

Q.NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM