Không cần bỏ công xây dựng định mức

Kinh tế
(PL)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa đưa ra lấy ý kiến của doanh nghiệp (DN) đối với dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế do Bộ Tài chính soạn thảo.

 

Dự thảo này nêu: DN không cần xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh mà chỉ theo định mức do Nhà nước ban hành.

Theo quy định hiện hành, DN phải tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nói trên nếu Nhà nước không ban hành định mức. Nếu DN sử dụng vượt định mức tiêu hao (của Nhà nước ban hành, do DN tự xây dựng) thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Theo thuyết minh của Bộ Tài chính thì “không phải tất cả trường hợp đều có định mức” và việc bỏ xây dựng định mức giúp giảm được 7,5 giờ thực hiện thủ tục thuế.

Ngoài ra, DN cũng không cần gửi văn bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất, hư hỏng. DN chỉ cần lưu giữ các hồ sơ tại DN và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu, giảm được năm giờ thực hiện thủ tục thuế.

Q.NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM