Hội nhập quốc tế là yêu cầu cấp bách

Kinh tế
(PL)- Ngày 28-5, tại TP Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao đã tọa đàm, lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên trên lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế để Bộ Chính trị có cơ sở xây dựng Nghị quyết về hội nhập quốc tế (HNQT) đến năm 2020.

Ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho rằng HNQT một cách sâu rộng là yêu cầu cấp thiết của nước ta giai đoạn tới vì trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không thể tự biệt lập mình. Theo ông Quý, HNQT còn là phương cách hữu hiệu để giải quyết các vấn đề an ninh và phát triển của đất nước. “Thực tiễn, HNQT của nước ta từ Đổi mới đến nay đã mang lại cho đất nước nhiều lợi ích to lớn” - ông Quý nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao đặt ra mục tiêu HNQT đến năm 2020 là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước; khai thác các nguồn lực quốc tế để tăng cường vị thế của đất nước, tạo thế đan xen, tùy thuộc lẫn nhau góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM