Hoàn thành nhà máy sản xuất giấy và bột giấy 100% vốn Việt Nam tại Lào

Thứ Hai, ngày 29/12/2008 - 15:23

Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Công ty TNHH Long Vân, tỉnh Bắc Ninh (Việt Nam) làm chủ đầu tư 100% vốn đã hoàn thành.

Dự án (100% vốn nước ngoài) do Công ty TNHH Long Vân, tỉnh Bắc Ninh (Việt Nam) làm chủ đầu tư, có tổng số vốn là 2 triệu USD.

Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Sốp Bâu chính thức xây dựng từ tháng 3/2008 đến nay đã hoàn thành với công suất thiết kế là 36.000 tấn/năm.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ giải quyết được khoảng 300 lao động của các huyện trong tỉnh Hủa Phăn và 60 lao động nguời Việt Nam.

Doanh thu của cả tỉnh từ nguồn nguyên liệu và nộp ngân sách đạt khoảng 15 tỷ Kíp/năm, góp phần không nhỏ trong việc xóa đói giảm nghèo của nhân dân tại ba huyện Sông Mã và tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Theo Khánh Huyền ( CafeF)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục