Hỗ trợ tiền cho DN nhập giống gốc cao sản

Kinh tế
(PL)- Ngày 4-4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố dự thảo thông tư về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Theo đó, DN nhập giống gốc cao sản được hỗ trợ 1 triệu đồng/con gà; 10 triệu đồng/con, 20 triệu đồng/con bò, trâu, ngựa; 15 triệu đồng/con cừu, dê, bò. DN nhập bò sữa từ các nước phát triển về nuôi trực tiếp tại DN thì tiền hỗ trợ 15 triệu đồng/con hoặc 10 triệu đồng/con (ở tỉnh đã có đàn bò sữa trên 5.000 con) được chuyển trực tiếp cho DN. Nếu DN nhập về và giao cho nuôi phân tán trong các hộ gia đình thì hộ gia đình được 13,5 triệu đồng/con, DN được 1,5 triệu đồng/con hoặc tỉ lệ 9 triệu đồng - 1 triệu đồng (nếu tỉnh đã có đàn bò trên 5.000 con).

Ngoài ra, DN trồng cây dược liệu, cây mắc ca (một loại cây có giá trị kinh tế cao) trên đất của DN thì nhận hỗ trợ 15 triệu đồng/ha. Nếu DN liên kết, hợp đồng trồng trên đất của hộ gia đình thì hộ hưởng 12 triệu đồng/ha, DN hưởng 3 triệu đồng/ha cho công tác quản lý.

Q.NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM