Hộ nuôi tôm, cá tra được tái cấp vốn với lãi suất 0%

Thứ Năm, ngày 18/9/2014 - 01:15

(PL)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26/2014 quy định về việc NHNN tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam.

 

Theo đó, NHNN thực hiện tái cấp vốn bằng VND đối với các tổ chức tín dụng đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng đến ngày 31-12-2013.

Mức tái cấp vốn của NHNN đối với tổ chức tín dụng tương ứng với số tiền tổ chức tín dụng đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hằng năm với tổng thời gian là ba năm. Lãi suất tái cấp vốn là 0%; lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố tại thời điểm chuyển nợ quá hạn đối với khoản vay tái cấp vốn.

MINH LONG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục