Hình thành năm cụm ngành có lợi thế cạnh tranh

Kinh tế

Hình thành năm cụm ngành có lợi thế cạnh tranh

(PLO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. 

Bản tin liên quan

Đó là năm cụm ngành: điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan.

Theo chương trình này, trong năm 2015 hoàn thành việc nghiên cứu, xác định các vùng tiềm năng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và mô hình cụm ngành phù hợp để triển khai thí điểm phát triển năm cụm ngành cho năm lĩnh vực này. Đồng thời trong năm phải hoàn thành rà soát các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực và vùng kinh tế để xác định định hướng thu hút đầu tư theo hướng hình thành phát triển các cụm ngành.

Đến 2020, cơ bản hình thành được năm cụm ngành thí điểm tại các vùng tiềm năng đã xác định và hoàn chỉnh cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị và hình thành cụm ngành công nghiệp.

Cũng theo Chương trình, trong những năm tới sẽ nâng cấp và hình thành các cụm ngành đặc trưng ở một số địa phương. Cụ thể cụm ngành điện tử gia dụng ở Bình Dương; Cụm ngành điện tử nghe nhìn ở khu vực các tỉnh/thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hà Nội, Hải Dương; cụm sản phẩm công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Cụm ngành dệt sợi và may mặc ở khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang; cụm ngành may mặc ở thành phố Hồ Chí Minh (chuyên về cung ứng nguyên phụ liệu và dịch vụ) và khu vực miền Trung (chuyên về ODM).

Cụm ngành chế biến sản phẩm thủy sản ở các tỉnh vùng Tây Nam Bộ; cụm ngành chế biến thủy sản và nông sản ở các tỉnh duyên hải và cao nguyên miền Trung; cụm ngành chế biến nông sản ở các tỉnh trung du phía Bắc.

Cụm ngành máy và thiết bị nông nghiệp ở khu vực các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và cụm ngành tại khu vực các tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai.

Cụm du lịch và phát triển các dịch vụ liên quan gồm có cụm: Hải Phòng – Quảng Ninh, Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế - Quảng Nam, Khánh Hoà – Bình Thuận, Bình Định – Phú Yên – Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh – Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm du lịch đảo Phú Quốc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra hai nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp chính và nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua các dự án ưu tiên thực hiện Chương trình… 

T.HẰNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM