Giá trị giao dịch nhà đầu tư "nội" chiếm 15%

Kinh tế
(PL)- Đó là thông tin được Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đề xuất Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về việc xây dựng đề án phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức.

VAFI kiến nghị cần phải hoạch định một hệ thống giải pháp để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực lượng nhà đầu tư tổ chức. Theo đó, SSC nên thành lập một tổ soạn thảo với sự tham gia của đại diện UBCKNN, VAFI, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, CLB Công ty quản lý quỹ và đại diện nhóm thị trường vốn tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.

Theo VAFI, qua chín năm hoạt động, lực lượng nhà đầu tư tổ chức đã có những bước trưởng thành với hơn 100 công ty chứng khoán ra đời; 46 công ty quản lý quỹ trong nước; hàng trăm tổ chức nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường...

Tuy nhiên, lực lượng nhà đầu tư tổ chức còn chưa đạt được yêu cầu khi tỷ trọng giá trị giao dịch hằng ngày của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Vốn kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức trong nước còn nhỏ bé so với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngược với thông lệ quốc tế. Nhìn vào cơ cấu cổ đông trong công ty đại chúng, nếu loại trừ tỷ lệ cổ phần của cổ đông nhà nước thì nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm khoảng 70%-85%/vốn điều lệ. Đây là tỷ lệ rất “lỏng” so với thông lệ quốc tế.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM