Duy trì áp thuế tự vệ đối với dầu thực vật nhập khẩu

Kinh tế
(PL)- Cục Quản lý cạnh tranh cho biết bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 8287/2015 thông báo về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam.

 

Theo quyết định này sẽ duy trì áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện với các mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam. Từ 8-5-2015 đến 7-5-2016, mức thuế tự vệ áp dụng đối với các mặt hàng trên là 3%; từ 8-5-2016 đến 7-5-2017, mức thuế áp dụng là 2%; từ 8-5-2017 nếu không gia hạn mức thuế sẽ về 0.

Trước đó, tháng 12-2012, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau vào Việt Nam. Ngày 23-8-2013, Bộ Công Thương có quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu nêu trên. Từ 7-5-2014 đến 6-5-2015, Bộ Công Thương tiến hành áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế 4%.

Theo quy định của WTO, vì thời gian áp dụng biện pháp tự vệ vượt quá ba năm nên cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát các biện pháp tự vệ trước khi hết một nửa thời gian áp dụng để có kết luận về việc duy trì, hủy bỏ hoặc giảm nhẹ mức độ áp dụng các biện pháp tự vệ.

QUANG HUY

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM