Doanh thu khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 118 tỉ USD

Thứ Sáu, ngày 20/3/2015 - 01:40

(PL)- Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014, tổng doanh thu của các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN-KKT) đạt hơn 118 tỉ USD, tăng 18%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 73 tỉ USD, tăng 43% so với năm 2013, đóng góp 49% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

 

Năm qua, hoạt động các KCN-KKT thu hút thêm 752 dự án và tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 14,7 tỉ USD.

Tính riêng trong lĩnh vực sản xuất, tổng vốn FDI vào các KCN-KKT chiếm hơn 90% tổng vốn FDI cả nước. Lũy kế đến hết năm 2014, các KCN trên cả nước đã thu hút được 5.573 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 85,5 tỉ USD, vốn đầu tư đã thực hiện đạt 49 tỉ USD, bằng 57% vốn đầu tư đã đăng ký.

QUANG HUY

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục