Đề xuất xem chứng khoán là dịch vụ thiết yếu

Kinh tế

Đề xuất xem chứng khoán là dịch vụ thiết yếu

(PLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương đưa chứng khoán vào danh mục ngành nghề thiết yếu để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung được hoạt động bình thường.

Bản tin liên quan

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN, cho biết đây là một trong nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trong bối cảnh bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19.

"Dịch vụ tài chính tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán là các dịch vụ thiết yếu cần được duy trì" - ông Dũng nói.

Trước đó, ông Dũng đã có một loạt công văn gửi các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán như các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký phải tổ chức hoạt động bình thường; tăng cường giao dịch trực tuyến và đồng thời tuân thủ các quy định của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Các công ty chứng khoán cũng đã dự phòng kịch bản cao nhất mà Nhà nước đưa ra nên đã dự phòng các hoạt động trực tuyến để đảm bảo mọi giao dịch thông suốt, như Công ty chứng khoán SSI, VnDirect,...

PHƯƠNG MINH

BÌNH LUẬN

việt

Tại sao UBCKNN không yêu cầu các công ty đại chúng hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian phòng chống COVID-19?

Heihi

Nếu vậy thì chứng khoán phải được giảm giá thật rẻ để dân có thể mua

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM