Đẩy mạnh đầu tư cho kinh tế cửa khẩu

Kinh tế
(PL)- Phát biểu tại lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4-11-1831 – 4-11-2016) ngày 4-11.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý dù đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện nhưng tỉnh Lạng Sơn vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chỉ số hấp dẫn đầu tư còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu...

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Lạng Sơn cần khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của tỉnh; tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ du lịch; phát triển toàn diện nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Tỉnh Lạng Sơn cần tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; phấn đấu đến năm 2020, Lạng Sơn trở thành một trung tâm dịch vụ của tiểu vùng Đông Bắc. Đồng thời, tỉnh cần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

=

NT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM