CPH: Tránh để tư nhân thao túng gây mất vốn nhà nước

Kinh tế
(PL)- Sáng 8-6, tại cuộc họp về tiến độ cổ phần hóa (CPH), sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn TP.HCM, Ban Đổi mới quản lý DN TP cho biết theo kế hoạch CPH 21 DN trong năm nay, tính đến ngày 31-5, TP đã công bố giá trị năm DN.

Đồng thời phê duyệt phương án CPH ba DN và chỉ mới bán cổ phần lần đầu ra cổ đông đại chúng một DN. Bên cạnh đó, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại 10/25 DNNN. Trong đó, phá sản ba DN, giải thể hai DN, sáp nhập hai DN, bán hai DN.

Tính đến cuối tháng 5-2015, các DN 100% vốn nhà nước của TP có tổng doanh thu 63.964 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 5.841 tỉ đồng, nộp ngân sách 6.532 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã lưu ý việc CPH DNNN không chỉ chú trọng công tác thoái vốn mà còn phải có giải pháp giữ vốn của Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu DN sau CPH hoạt động hiệu quả, bảo đảm công ăn việc làm, chăm lo đời sống tốt cho người lao động. Sau CPH cần phải kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng tư nhân hóa nắm quyền kiểm soát gây mất vốn nhà nước, thua lỗ, phá sản.

BÌNH MINH

BÌNH LUẬN

việt

Cổ phần hóa là huy động nguồn vốn xã hội hóa, thì vốn tư nhân, mua cổ phần là chuyện bình thường, còn việc vốn Nhà nước có mất hay không là do cơ quan quản lý và các cơ quan bảo vệ pháp luật phải làm. Hãy tách bạch các việc này, đừng vì lý do này mà để giữ lại đặc quyền đặc lợi cho một số cá nhân, tổ chức, thì cổ phần hóa mới tiến nhanh được.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM