Công ty cổ phần phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập

Thứ Tư, ngày 6/10/2010 - 00:28

(PL)- Thay vì quy định công ty cổ phần mới thành lập phải có cổ đông sáng lập như quy định cũ, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP quy định cụ thể: Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập.

Theo nghị định mới, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký DN.

Cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm đăng ký DN phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN. Trong thời hạn này, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông được đăng ký mua.

HC

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục