Công nhận hợp pháp ứng dụng Grab, Uber...

QUỲNH NHƯ
QUỲNH NHƯ
Thứ Sáu, ngày 1/7/2016 - 14:27

(PLO)- Chiều 1-7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Dự thảo này có khá nhiều thay đổi về điều kiện kinh doanh taxi, vận tải theo hợp đồng.

Trong t trình, B Giao thông vn ti nhn định các ng dng gi xe như Grab Taxi, Easy Taxi, Live Taxi, ng dng UBER… đã và đang có chiu hướng ngày mt phát trin mnh. Do đó dự thảo cho phép đơn v kinh doanh vn ti thc hin qun lý điu hành xe taxi thông qua phn mm kết ni gia trung tâm điu hành vi lái xe và hành khách đi xe thay thế cho vic điu hành thông qua b đàm và trung tâm liên lc.

Ứng dụng gọi xe được công nhận là hợp pháp như bộ đàm hay tổng đài. Ảnh: QUỲNH NHƯ
Ứng dụng gọi xe được công nhận là hợp pháp như bộ đàm hay tổng đài. Ảnh: QUỲNH NHƯ

D tho cũng b sung quy định doanh nghiệp phi đáp ng quy mô (s lượng phương tin ti thiu) theo các loi hình kinh doanh. Đến cuối năm 2018, các doanh nghiệp phi có đủ s lượng xe ti thiu mới được tiếp tục hoạt động.

Theo B Giao thông vn ti, hin nay s lượng taxi tp trung ch yếu ti các thành ph ln. Hà Ni có trên 18.600 xe taxi vi 88 doanh nghip, hp tác xã hot động kinh doanh. TP.HCM có gn 11.000 xe vi 23 doanh nghip, hp tác xã kinh doanh.

T trình cũng lit kê mt s vi phm thường gp như doanh nghip không cung cp được danh sách lái xe và s lượng phương tin tham gia hot động kinh doanh vn ti ca đơn v; doanh nghip không xin cp phù hiu cho xe; xe không có đăng ký kinh doanh và giy phép kinh doanh vn ti...

QUỲNH NHƯ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục