Công bố 15 thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển DN

Kinh tế

Công bố 15 thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển DN

(PLO)- Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

Bản tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN).


Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ tại Diễn đàn Xúc tiến đầu tư kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: VGP

Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, làm phó trưởng ban thường trực. Phó Trưởng ban chuyên trách là ông Nguyễn Hồng Long.

Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Y Thanh Hà Nie Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương; ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới DN nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (gọi tắt là DN nhà nước) và phát triển DN đăng ký hoạt động theo Luật DN.

Cơ quan này đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới DN nhà nước và phát triển DN đăng ký hoạt động theo Luật DN trong phạm vi cả nước. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới DN nhà nước và phát triển DN đăng ký hoạt động theo Luật DN; sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ và đột xuất về tình hình đổi mới DN nhà nước và phát triển DN đăng ký hoạt động theo Luật DN.

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN có nhiệm vụ theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành DN hoạt động theo Luật DN.

NGUYỄN ĐỨC

BÌNH LUẬN

việt

Thủ tướng chính phủ nhiều lần phê bình các bộ ngành chậm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước vì lợi ích cục bộ của bộ ngành chủ quản, nhưng ban đổi mới doanh nghiệp mà toàn người Nhà nước thì làm sao đổi mới được doanh nghiệp Nhà nước?

việt

Ban đổi mới doanh nghiệp mà toàn người Nhà nước thì làm sao đổi mới được doanh nghiệp?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM