Có thể cổ phần hóa cả trường công, bệnh viện

Thứ Bảy, ngày 26/4/2014 - 05:35

(PL)- Các trường từ trung cấp tới ĐH, các bệnh viện và các viện thuộc các tổng công ty nhà nước,... có thể sẽ phải cổ phần hóa nhằm phát huy nguồn lực xã hội trong việc cung ứng dịch vụ công và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các đơn vị này có thể bán một phần vốn hiện có hoặc phát hành thêm cổ phiếu hoặc kết hợp hai cách trên. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đủ điều kiện có quyền mua cổ phần.

Các đơn vị này được hưởng một số ưu đãi khi cổ phần hóa như miễn lệ phí trước bạ khi chuyển quyền tài sản; ưu đãi về khoa học công nghệ; ưu đãi theo chính sách xã hội hóa. Đồng thời được duy trì và phát triển các công trình văn hóa, câu lạc bộ, bệnh xá, nhà điều dưỡng, nhà trẻ để đảm bảo phúc lợi cho người lao động.

Đây là nội dung của dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm cổ phần hóa do Bộ Tài chính công bố ngày 25-4.

Q.NHƯ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục