Cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Kinh tế
Thủ tướng vừa quyết định chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - con. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Bắc sẽ trở thành công ty mẹ, theo mô hình công ty Nhà nước.

Công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác. Tổng công ty chịu trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước và vốn đầu tư vào công ty khác đồng thời kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Vốn điều lệ của Tổng công ty là vốn chủ sở hữu của tổng công ty tại thời điểm 31/12/2008 sau khi đã được kiểm toán. Việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ bằng nguồn lợi nhuận sau thuế hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty gồm 27 công ty con trực thuộc và 5 công ty liên kết, có chi nhánh tại TP HCM, An Giang, Sa Đéc (Đồng Tháp)...

(Theo VNE/ Chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM