Chính thức gia hạn gói 30.000 tỉ đồng từ 1-8

THÙY LINH
THÙY LINH
Thứ Bảy, ngày 30/7/2016 - 15:17

(PLO)- Sẽ gia hạn với các khách hàng đã ký kết với ngân hàng trước ngày 31-3-2016. 

Sau khi lắng nghe nguyện vọng của người dân cũng như cân đối hài hòa lợi ích giữa ngân hàng - chủ đầu tư - khách hàng. Ngày 29-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07-01-2013 của Chính phủ. 

  Theo đó, kể từ đầu tháng 8, NHNN sẽ thực hiện tái cấp vốn để cho vay hỗ trợ đối với đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình) tối đa đến ngày 31-1-2016. 

 Đối với các khoản giải ngân của NH trong thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 1-8 sẽ được NH tái cấp vốn khi đáp ứng đủ điều kiện. Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân. 

 Trong trường hợp NH đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, NH thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá hai tháng kể từ ngày thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào hai kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

THÙY LINH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục