Chính phủ yêu cầu NHNN củng cố chống vàng hóa

Kinh tế
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình cơ chế khuyến khích các ngân hàng thương mại sáp nhập, hợp nhất. Ngoài ra, NHNN phải phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ. Phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý.

Bên cạnh đó, NHNN cần quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, thị trường vàng, tiếp tục củng cố kết quả chống vàng hóa, kiên quyết đẩy nhanh chống đôla hóa. Theo đó cần các biện pháp huy động nguồn lực từ vàng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính đối với thị trường tiền tệ.

YT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM