Chỉ mất sáu ngày để thành lập DN

Kinh tế
(PL)- Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị quyết với nội dung:

Bản tin liên quan

Trong giai đoạn 2014-2015 phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp (DN) xuống còn sáu ngày (quy định hiện hành là 10 ngày); rút ngắn thời gian các DN phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế là 171 giờ/năm (hiện nay là 876 giờ); đơn giản hóa quy trình xuất nhập khẩu và giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN với thời gian xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 14 và 13 ngày (quy định hiện hành đều là 21 ngày).

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư các cấp, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu gây cản trở cho tổ chức, cá nhân.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM