Cầu Tre muốn cho đại gia Hàn Quốc mua cổ phần

Kinh tế
(PLO)- Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre vừa công bố một số nội dung dự kiến trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua.

Bản tin liên quan

Đáng chú ý trong đó có việc chấp nhận cho nhà đầu tư nước ngoài là CJ CheilJedang của Hàn Quốc mua lại cổ phần của một số cổ đông lớn khác để trở thành đối tác chiến lược.

Theo đó, Cầu Tre đã nhận được công văn của CJ CheilJedang, một công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm lớn thuộc Tập đoàn CJ Hàn Quốc, về việc xin nhận chuyển nhượng trên 25% cổ phần của Cầu Tre theo phương thức thỏa thuận và không thông qua chào mua công khai.

CJ CheilJedang muốn cổ đông Cầu Tre cho phép nhận chuyển nhượng cổ phần từ ba cổ đông là Transwell Enterprises Limited, Quỹ đầu tư Việt Nam và Tổng Công ty Sông Đà (tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng khoảng 47,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), bằng phương thức thỏa thuận, không thông qua thủ tục chào mua công khai.

Cầu Tre cho biết sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư lớn cùng đồng hành để góp phần xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chế biến thực phẩm, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, theo nội dung tờ trình.

Do đó, Cầu Tre sẽ trình Đại hội cổ đông chấp thuận cho CJ CheilJedang được phép nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông nêu trên bằng phương thức thỏa thuận.

 

TÚ UYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM