12 nước, vùng lãnh thổ giỏi cân đối ngân sách nhất thế giới

Kinh tế

12 nước, vùng lãnh thổ giỏi cân đối ngân sách nhất thế giới

(PLO)- Nhờ biết đưa ra các lựa chọn kinh tế theo ý muốn và không để bị ép vào những tình huống bất lợi (thường dẫn đến mắc nợ), Đan Mạch, Qatar và các quốc gia, vùng lãnh thổ có mật độ dân số cao dưới đây đã có thặng dư ngân sách (tính đến tháng 4-2017).


HỒ TRANG

BÌNH LUẬN

Single Firefly

Việt Nam ta đâu? Tìm mãi vẫn không thấy!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM