Xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn tại Kiên Giang

Thứ Bảy, ngày 18/4/2015 - 01:30

(PL)- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương UBND tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên toàn quốc sẽ xây dựng sáu trung tâm nghề cá lớn. Theo Bộ NN&PTNT, căn cứ vào chiến lược phát triển thủy sản, sự cần thiết và cấp bách của từng ngư trường và vùng lãnh thổ thì trong năm 2015 sẽ ưu tiên chuẩn bị đầu tư cho Trung tâm Nghề cá Khánh Hòa gắn với ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa. Tiếp theo là Trung tâm Nghề cá Đà Nẵng gắn với ngư trường trọng điểm biển Đông và Hoàng Sa. Trung tâm Nghề cá Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ sẽ được kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

KT (Theo chinhphu.vn)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục