TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục

NGUYỄN QUYÊN
NGUYỄN QUYÊN
Thứ Năm, ngày 25/2/2021 - 18:54

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục và trường công lập tự chủ.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về đề xuất chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ cho giáo dục tiểu học tại TP.HCM theo Luật Giáo dục năm 2019.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP các chủ trương cho phép xây dựng chính sách đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn.

Cụ thể, xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục và trường công lập tự thục. Bởi điều này tạo công bằng xã hội trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường, bình đẳng cho tất cả học sinh tiểu học.

Hơn nữa chính sách hỗ trợ cho toàn bộ học sinh học tại các trường tư thục sẽ đáp ứng yêu cầu của xã hội và giảm áp lực về tài chính đối với các gia đình học sinh, tác động tích cực đến chính sách xã hội hóa và phát triển trưởng ngoài công lập. Khuyến khích các nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đầu tư phát triển hệ thống trường tiểu học ngoài công lập. Từng bước giảm áp lực về sĩ số học sinh/lớp ở các trường công lập, giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống các trường ngoài công lập.

Cụ thể, đối tượng hỗ trợ sẽ là học sinh tiểu học cư trú thực tế trên địa bàn TP.HCM (thường trú và tạm trú) học tại các trường tư thục, trường công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trường công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của TP.HCM.

Mức hỗ trợ theo số tháng thực học tại trường (tối đa không quá 9 tháng/năm học). Mức hỗ trợ học phí bằng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách đối với học sinh tiểu học theo Nghị quyết của HĐND TP (có điều chỉnh theo mức lương cơ sở hàng năm). Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2021-2022 và nguồn kinh phí sẽ từ ngân sách của TP.

Tại văn bản, Sở GD&ĐT cũng đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ cấp bù tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo dục tiểu học.

Theo đó, mức hỗ trợ theo số tháng thực học tại các trường. Mức hỗ trợ học phí bằng mức cấp bù tiền miễn giảm tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học UBND TP tại Công văn số 5846 quy định mức cấp bù tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học là 70.000 đồng/học sinh/tháng (có điều chỉnh theo mức lương cơ sở hàng năm).

Thời gian thực hiện từ năm 2021-2022, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước.

NGUYỄN QUYÊN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục