Toàn cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới ở từng môn học

Thứ Bảy, ngày 29/12/2018 - 14:01

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng.

Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục lối sống, đạo đức, tự nhiên và xã hội, lịch sử và địa lý, khoa học, tin học và công nghệ, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Bậc học này xuất hiện môn học mới là tin học và công nghệ.

Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Ở bậc học này là môn tin học trở thành bắt buộc (khác với trước đây là tự chọn). Ngoài ra, sự xuất hiện của các môn: Lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên sẽ khiến cách tổ chức dạy học khác so với trước.

Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh. 

Các môn học được lựa chọn: Theo nhóm khoa học xã hội (gồm các môn giáo dục kinh tế và pháp luật, lịch sử, địa lý), nhóm khoa học tự nhiên (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học), nhóm công nghệ và nghệ thuật (gồm công nghệ, tin học, nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Ngoài năm môn bắt buộc, học sinh THPT phải chọn tối thiểu năm môn khác của nhóm môn được lựa chọn.

Chương trình cụ thể từng môn học như sau: 

Chương trình môn Ngữ văn

Chương trình môn Hóa học

Chương trình môn Toán

Chương trình môn Sinh học

Chương trình môn Lịch Sử

Chương trình môn Công nghệ

Chương trình môn Địa lý

Chương trình môn Tin học

Chương trình môn Giáo dục công dân

Chương trình môn Âm nhạc

Chương trình mộn Tự nhiên và Xã hội

Chương trình môn Mỹ thuật

Chương trình môn Lịch sử và Đia lý tiểu học

Chương trình môn Giáo dục thể chất

Chương trình môn Khoa học

Chương trình môn Hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm

Chương trình môn Vật lý

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục