Mời bạn đọc xem đề thi, gợi ý bài giải môn thi Vật Lý

PLO
PLO
Thứ Năm, ngày 2/7/2015 - 16:16

(PLO) - PLO cập nhật liên tục đề thi, bài giản gợi ý, nhận định đề thi môn thi Vật lý chiều nay.

Gợi ý bài giải mã đề thi 138 do các giáo viên thuộc trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời bạn đọc xem tại đây

Gợi ý bài giải, mã đề thi 274 do các giáo viên thuộc trung tâm hocmai.vn Online thực hiện

1.B

2.C

3.C

4.B

5.B

6.D

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.A

16.A

17.D

18.D

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24. B

25.D

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.C

33.C

34.C

35.C

36.A

37.C

38.A

39.A

40.D

41.A

42.D

43.B

44.C

45.C

46. A

47.D

48.B

49. B

50.B


PLO

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục