Kiến nghị về SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT nói gì?

PHẠM ANH
PHẠM ANH
Thứ Hai, ngày 30/9/2019 - 14:48

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa có văn bản trả lời PGS-TS Nguyễn Kế Hào, người đại diện Trung tâm Công nghệ giáo dục, khi kiến nghị về việc sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại.

Cụ thể, ngày 24-9, Bộ GD&ĐT đã nhận được thư của PGS-TSKH Nguyễn Kế Hào, đại diện tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục thuộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nêu ý kiến về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) môn tiếng Việt lớp 1, toán lớp 1 do GS-TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên.

PGS-TS Nguyễn Kế Hào ý kiến: Bộ sách này không giống sách cải cách giáo dục được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước năm 1981, không giống sách của chương trình tiểu học năm 2000 được triển khai rộng rãi năm 2002, mà góp phần tích cực làm lành mạnh và phát triển giáo dục tiểu học trong thập niên 90 của thế kỷ trước, cũng như giai đoạn từ năm 2006-2007 đến nay.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã có công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký để trả lời cho PGS-TS Nguyễn Kế Hào.

Theo đó, công văn ghi: SGK là tài liệu triển khai chương trình giáo cụ phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh.

SGK định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Việc biên soạn, xuất bản SGK của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo công văn của Bộ GD&ĐT, về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK, các hội đồng quốc gia được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 33 với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng.

Bộ GD&ĐT khẳng định: “Năm bộ sách của chín môn học trong chương trình lớp 1 được nhà xuất bản có chức năng xuất bản SGK đề nghị Bộ GD&ĐT thẩm định. Trong đó, các bản mẫu SGK môn tiếng Việt lớp 1, toán lớp 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên là một trong các bộ sách được nhà xuất bản giáo dục đề nghị thẩm định. Qua thẩm định vòng một, một số bản mẫu sách được xếp loại “đạt nhưng cần sửa chữa” và có một số bản mẫu được xếp loại “không đạt”".

Còn đối với bản mẫu SGK tiếng Việt 1 và toán 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên, văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT cho hay GS Hồ Ngọc Đại đã được Bộ GD&ĐT mời đến nghe thông báo kết quả, đối thoại với từng hội đồng thẩm định. Tại các buổi làm việc này, GS Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã nghe kết luận của các hội đồng và không có ý kiến thêm.

Bộ cũng cho rằng theo Thông tư 33, đối với các bản mẫu SGK bị đánh giá “không đạt", nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn SGK, bản mẫu phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.

Vì vậy, tập thể tác giả bản mẫu sách tiếng Việt 1 và toán 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 và đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Thông tư 33 để sách có cơ hội góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

PHẠM ANH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục