Đoạt giải khuyến khích cũng được tuyển thẳng

Thứ Hai, ngày 5/5/2014 - 01:50

Nhiều cơ hội tuyển thẳng với học sinh khối khoa học xã hội.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết thí sinh đoạt giải khuyến khích môn lịch sử sẽ được tuyển thẳng vào học bậc CĐ ngành bảo tàng học. Trong khi đó thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn lịch sử được tuyển thẳng vào ĐH ngành bảo tàng học. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn ngữ văn được tuyển thẳng vào ĐH ngành Việt Nam học, văn hóa học, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, khoa học thư viện. Trường cũng xét tuyển thẳng các đối tượng khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Mùa tuyển sinh 2014, thí sinh là học sinh giỏi quốc gia môn văn, sử, địa được nhiều trường tuyển thẳng với nhiều lựa chọn về ngành học.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn được tuyển thẳng vào ngành văn học, văn hóa học, báo chí, ngôn ngữ học và khoa học thư viện (thông tin học).

Môn lịch sử, tuyển thẳng vào ngành lịch sử, nhân học và lưu trữ học; địa lý được tuyển thẳng vào ngành địa lý học.


 
Thí sinh chỉnh sửa giấy báo dự thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2013 tại Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: QUỐC DŨNG

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn văn được tuyển thẳng vào các ngành sư phạm ngữ văn, văn học, Việt Nam học và khoa học thư viện. Thí sinh đoạt giải sử được tuyển thẳng vào sư phạm lịch sử, lịch sử…

Trường ĐH Nội vụ tuyển thẳng thí sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn vào ngành khoa học thư viện, môn lịch sử vào ngành lưu trữ học.

Các thí sinh đạt học sinh giỏi ba môn văn, sử, địa cũng có cơ hội được tuyển thẳng vào Trường ĐH Sài Gòn. Cụ thể, môn ngữ văn, tuyển thẳng vào ngành sư phạm ngữ văn và Việt Nam học (văn hóa - du lịch); môn lịch sử được tuyển thẳng vào ngành sư phạm lịch sử; địa lý được tuyển thẳng vào sư phạm địa lý.

Tại ĐH Huế, học sinh giỏi ba môn khối khoa học xã hội cũng có cơ hội vào thẳng nhiều ngành. Môn ngữ văn được tuyển thẳng ngành sư phạm ngữ văn, Việt Nam học, văn học, báo chí, ngôn ngữ học.

Môn lịch sử được tuyển thẳng vào sư phạm lịch sử, lịch sử. Môn địa lý được tuyển thẳng vào các ngành sư phạm địa lý, địa chất học, địa lý tự nhiên, quốc tế học và đông phương học…

l Nhiều trường ĐH cũng công bố tuyển thẳng thí sinh khuyết tật. ĐH Huế xét tuyển thẳng với thí sinh là người khiếm thị. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào phiếu đăng ký xét tuyển, kết quả học tập ba năm THPT của thí sinh đạt trung bình khá trở lên, đủ sức khỏe để học tập (giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên chứng nhận) để xem xét, quyết định cho vào học các ngành học thuộc khối C của Trường ĐH Khoa học hoặc khoa Luật thuộc ĐH Huế.

Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng, không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày, chủ tịch hội đồng tuyển sinh căn cứ vào học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM xét tuyển thẳng thí sinh là người khiếm thị học lực đạt loại khá trở lên trong ba năm học THPT, trong đó ba môn đăng ký dự thi đạt từ 7.0 trở lên, thị lực dưới 10% (có xác nhận của trung tâm Giám định Y khoa cấp tỉnh, TP).

T.NHIÊN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục