Chính thức cho dạy học trực tuyến thay thế học trực tiếp

HÀ PHƯỢNG
HÀ PHƯỢNG
Thứ Năm, ngày 8/4/2021 - 17:45

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, chính thức cho dạy học trực tuyến thay thế học trực tiếp trong cơ sở giáo dục.

Theo Thông tư, các cơ sở giáo dục phổ thông được dạy trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp để nâng cao chất lượng dạy học. Cụ thể, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT), bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Hoạt động này có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó.

Dạy học trực tuyến cũng có thể thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Việc tổ chức dạy học trực tuyến, nhiệm vụ của giáo viên, học sinh cũng như kiểm tra đánh giá định kỳ được quy định rõ tại thông tư.

Mời quý độc giả xem chi tiết thông tư TẠI ĐÂY.

HÀ PHƯỢNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục