Năm nhuận trên Google Doodle

Giải trí

Năm nhuận trên Google Doodle

(PLO)- Năm nhuận hay năm nhuần là gì, tại sao có năm nhuận hay năm bao nhiêu là năm nhuận là câu hỏi được nhiều người quan tâm. 

Bản tin liên quan

Đặc biệt năm nhuận âm lịch là năm được nhiều người xem và thắc mắc trong năm nay có phải năm nhuận không và tháng mấy là tháng nhuận.

Bài viết dưới đây sẽ trả lời chi tiết những thắc mắc trên và đưa ra những năm nhuận gần đây đến quý độc giả.

Ngày nhuận là gì?

Ngày nhuận hay nhiều nơi gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29-2 được gọi là ngày nhuận.

Vậy tại sao có ngày nhuần?

Trái đất một năm quay quanh mặt trời 365 ngày và 6 giờ tương đương với 1/4 ngày. Quy ước chuẩn quốc tế một năm có 365 ngày vì vậy theo dương lịch thì chênh lệch với thời gian thực là 1/4 ngày. 

Nghĩa là sau bốn năm thì dương lịch sẽ dư ra 24 giờ (6*4=24h) hay nói cách khác là dư ra một ngày. 


Còn theo âm lịch (tính thời gian theo mặt trăng) nên một tháng trung bình có 29,5 ngày và một năm âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày. Chính vì vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày.

Suy ra cứ ba năm theo âm lịch chúng ta có thêm một năm nhuận, năm năm thì có hai năm nhuận, 19 năm 7 năm nhuận và tháng được thêm vào ở năm nhuận được gọi là tháng nhuận.

Cách tính ngày nhuận

Để tính hay biết ngày nhuận bạn chỉ cần xem dương lịch tháng 2 có 29 ngày hay không. Nếu trong năm đó tháng 2 có ngày 29 thì chắc chắn năm đó là năm nhuận và theo quy luật cách bốn năm sẽ sinh ra một năm nhuận.

Hình ảnh trên Google Doodle

 

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là năm có 366 ngày theo dương lịch và có 13 tháng nếu được tính theo âm lịch nhé.

Cách tính năm nhuận

Nhiều người cho rằng năm nhuận là chia hết cho 4 không dư là cách tính chính xác nhất. Nhưng đó chỉ là một cách tính và không áp dụng được hết cho các năm nhuận. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính năm nhuận chuẩn nhất.

Cách 1: Lấy năm đó chia cho 4 nếu không dư là năm nhuận. Ví dụ như 2016/4 = 504 là một số nguyên không dư, suy ra năm 2016 chính làm năm nhuận.


Cách 2: Riêng những số có tận cùng là 2 số 0 như những năm 2000, thì phải chia cho 400 thay vì chia cho 4 là kết quả là một số nguyên dương. Và năm này cũng chính làm năm nhuận.

Tóm lại để kiểm tra năm nhuận thứ nhất lấy năm đó chia cho 4 không dư thì đó là năm nhuận. Hoặc những năm có hai số 0 sau cùng như 1200, 1300, 1400, 1500 thì không chia cho 4 mà chia cho 400 nếu không dư thì cũng là năm nhuận.

PHI LONG (Tổng Hợp)

BÌNH LUẬN

Nguyễn phi Lợi

Xin cho biết cách tính tháng nhuận âl !

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM