Xã, phường nào sẽ được nhập vào TP Huế khi mở rộng?

Đô thị

Xã, phường nào sẽ được nhập vào TP Huế khi mở rộng?

(PLO)- Cơ quan chức năng nghiên cứu sáp nhập một phần các xã thuộc các huyện, thị thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế vào TP Huế.

Bản tin liên quan

Ngày 28-12, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã ban hành Quyết định số 3342 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.


TP Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Do

Với quan điểm "Xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh" trong đó, mục tiêu xuyên suốt là đưa Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đề án xây dựng định hướng phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được phân thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 là xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2025 theo hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương làm cơ sở để nghiên cứu lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm: thành phố Huế hiện hữu, một phần thị xã Hương Thủy (các xã Thủy Vân, Thủy Bằng), một phần thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và một phần huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh). Quy mô khoảng 267 km2.

Giai đoạn 2 (2025-2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên-Huế, thành phố Huế đã được Thủ tướng duyệt. Theo định hướng này thì vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 bao gồm thành phố Huế mở rộng có quy mô 267 km2 và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

NGUYỄN DO

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM