Vinalines đưa ra quy định sa thải người lao động trái luật

Đô thị

Vinalines đưa ra quy định sa thải người lao động trái luật

(PLO)- Một số nội quy sa thải người lao động của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sai quy định.

Bản tin liên quan

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH vừa có kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại công ty mẹ, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo đó, tại công ty mẹ, đoàn thanh tra phát hiện chưa báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động sáu tháng đầu năm và hằng năm với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động theo quy định. Các bản hợp đồng lao động đã ký với người lao động chưa ghi chi tiết, nội dung hợp đồng lao động tại mục trang bị bảo hộ lao động ghi theo chế độ hiện hành của Nhà nước là chưa đúng quy định.


Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH phát hiện một số sai phạm tại Vinalines. Ảnh: Internet

Đặc biệt, về nội quy lao động chưa quy định chi tiết. Cụ thể, khoản 2 Điều 26 của nội quy công ty, quy định kỷ luật sa thải người lao động có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi ích của công ty… Tuy nhiên, công ty chưa quy định cụ thể các hành vi được coi là đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của tổng công ty để xử lý kỷ luật là chưa đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Tương tự, tại chi nhánh Hải Phòng, TP.HCM cũng có nội quy, quy định kỷ luật sa thải người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người lao động. Nhưng không quy định được danh mục bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, hành vi nào được coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động cũng như hành vi nào được coi là đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp để xử lý kỷ luật là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, tại chi nhánh Hải Phòng, chưa báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động sáu tháng đầu năm và hằng năm với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương theo quy định. Đồng thời, chưa báo cáo định kỳ hằng năm về công tác an toàn, vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương theo quy định.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu tổng giám đốc Vinalines khẩn trương khắc phục sai phạm, thiếu sót. Đồng thời, chỉ đạo giám đốc chi nhánh Hải Phòng, TP.HCM khắc phục sai phạm.

Liên quan đến kết luận Thanh tra, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa yêu cầu Vinalines khắc phục các sai phạm. Bên cạnh đó, báo cáo hội đồng thành viên kết quả thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra trước 31-1-2020.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM