Từ 1-7 TP Huế được điều chỉnh mở rộng ra sao?

NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
Thứ Sáu, ngày 25/6/2021 - 15:17

(PLO)- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, TP Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên với dân số 652.572 người.

Ngày 25-6, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố, bàn giao và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường TP Huế.

 


Các địa phương thực hiện ký bàn giao theo nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội nghị, các địa phương đã thực hiện ký bàn giao về địa điểm, trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức hội đoàn thể và công an của các phường mới sau sáp nhập. Công bố quyết định để triệu tập kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa mới.

Theo đó sẽ sắp xếp 9 phường thuộc TP Huế, như sau: thành lập phường Gia Hội trên cơ sở nhập phường Phú Cát và Phú Hiệp; nhập phường Phú Bình và Thuận Lộc thành phường Thuận Lộc; thành lập phường Đông Ba trên cơ sở nhập phường Phú Hòa và Thuận Thành; điều chỉnh 0,46km2 diện tích tự nhiên và 7.548 dân của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc; điều chỉnh 0,80km2 diện tích tự nhiên và 4.926 dân còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Ngoài ra, điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và TP Huế: toàn bộ xã Thủy Vân và xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) sáp nhập vào TP Huế; phường Hương Hồ, phường Hương An, xã Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh và Hải Dương (thị xã Hương Trà) sáp nhập vào TP Huế; xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) vào TP Huế.

Đồng thời thành lập 4 phường thuộc TP Huế, gồm: phường Hương Vinh trên cơ sở là xã Hương Vinh; phường Thủy Vân trên cơ sở là xã Thủy Vân; phường Phú Thượng trên cơ sở là xã Phú Thượng; phường Thuận An trên cơ sở là thị trấn Thuận An. 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, TP Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 652.572 người. TP Huế có 36 đơn vị hành chính cấp xã, phường (trong đó có 7 xã) và giáp huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và biển Đông.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1-7-2021), tỉnh Thừa Thiên - Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 TP) với 141 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 95 xã, 39 phường và 7 thị trấn).

NGUYỄN DO

Nên có hành lang pháp lý để xử phạt về chống dịch

Thứ Hai, ngày 27/9/2021

(PLO)- Cần thiết phải đưa các hành vi vi phạm về phòng chống dịch (như Chỉ thị 16 từng quy định) vào các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt đúng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục