Từ 15-11, giá nước TP.HCM bắt đầu tăng

Đô thị

Từ 15-11, giá nước TP.HCM bắt đầu tăng

(PLO)- Từ 15-11, giá nước ở TP.HCM chính thức được điều chỉnh.

Bản tin liên quan

Cụ thể, theo Quyết định số 25-2019/QĐ-UBND ngày 24-10-2019 của UBND TP.HCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã ban hành Quyết định về đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên TP.HCM, lộ trình 2019-2022. Trước đó, UBND TP cũng đã có quyết định về bảng giá nước sinh hoạt được điều chỉnh trên địa bàn thành phố. Theo các quyết định này, giá nước sạch ở TP.HCM sẽ chính thức tăng từ ngày 15-11. 

Theo khung giá mới, giá nước sinh hoạt cao nhất là 12.100 đồng/m3 nếu vượt định mức và giá nước ngoài mục đích sinh hoạt cao nhất 17.900 đồng/m3.

Đặc biệt, trong đợt điều chỉnh giá nước lần này có mức ưu đãi cho hộ nghèo và cận nghèo.

Đối với mức giá nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH được thẩm quyền ban hành với mức giá cao nhất 17.900 đồng/m3.

Bảng giá cụ thể như sau:


Bảng giá nước ngoài mục đích sinh hoạt.


Bảng giá nước sinh hoạt.

ĐÀO TRANG

BÌNH LUẬN

Tu

Chúng tôi không muốn động quyền nước sạch, công ty cấp nước nông thôn bình chánh làm việc rất quan liêu độc quyền, hồ sơ rất nhiều người dân gửi 2 năm này không chịu mắc đồng hồ cho dân, cả ngàn hộ dân xã Vĩnh Lộc B,A đều sử dụng nước phẹn nặng để ăn, trong khi đường nước chính đã đi trước cửa nhà, một sự lãng phí đến tiếc đứt ruột, tiền đầu tư cho công ty này là tiền thuế của dân chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nước thì trả tiền tại sao không mắc đồng hồ cho dân, tại sao?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM