TP.HCM kiến nghị ủy quyền địa phương đào tạo lái xe

Đô thị

TP.HCM kiến nghị ủy quyền địa phương đào tạo lái xe

(PLO)- Chương trình đào tạo lái xe cần được xây dựng với những nội dung thiết thực, tập trung vào các quy định pháp luật và kỹ năng lái xe.

Bản tin liên quan

UBND TP vừa kiến nghị Bộ GTVT một số nội dung về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Trong đó phân cấp ủy quyền cho địa phương trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Đối với lĩnh vực đào tạo, UBND TP kiến nghị phân quyền Sở GTVT chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện quy định đối với các cơ sở. Thanh tra Bộ và Tổng cục Đường bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt nghiệp vụ, thanh kiểm tra đối với Sở GTVT.

Đối với lĩnh vực sát hạch, Bộ GTVT giao Sở GTVT kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động, định kỳ báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Để đào tạo đạt chất lượng và hiệu quả hơn, UBND TP kiến nghị Bộ GTVT tăng thời gian học lý thuyết đối với môn Pháp luật Giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe. Chương trình đào tạo lái xe cần được xây dựng với những nội dung thiết thực, tập trung vào các quy định pháp luật, kỹ năng lái xe. Trong đó, không thể thiếu việc nhận biết tình huống nguy hiểm và cách thức xử lý, đảm bảo tham gia giao thông một cách an toàn, đúng pháp luật.

Hình thức giảng dạy cần có quy định đa dạng hóa hình thức dạy và học, giúp cho người học có thể lựa chọn hình thức học phù hợp.

Đối với công tác sát hạch, Bộ cần quy định cho phép học viên không đạt các kỳ sát hạch lựa chọn địa điểm và thời gian thi sát hạch lại mà không phụ thuộc vào lịch sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe.

Việc cho phép người học lựa chọn địa điểm sát hạch lại sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn, thúc đẩy các Trung tâm sát hạch lái xe đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thu hút người thi, qua đó nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe.

 

N.THOA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM