TP.HCM chịu trách nhiệm về điều chỉnh vốn 2 dự án metro

Đô thị

TP.HCM chịu trách nhiệm về điều chỉnh vốn 2 dự án metro

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ giao chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án.

Bản tin liên quan

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng sau cuộc họp về việc triển khai dự án đường sắt đô thị TP.HCM ở tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).


Tổng mức đầu tư hai dự án metro sẽ được trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng cho rằng hai dự án đường sắt đô thị TP.HCM đã được Chính phủ khóa trước, các bộ, ngành thông qua chủ trương và các quyết định cụ thể. 

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã quyết định đầu tư thuộc dự án nhóm A, trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Theo đó, dự án đã được bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm (từ năm 2011 đến 2017). Để bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, cần trình Quốc hội cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, các dự án đã được tư vấn nước ngoài thẩm tra độc lập, bảo đảm sự phù hợp của tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, thành phố đã tạm ứng kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu.

Thủ tướng Chính phủ giao chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo đúng pháp luật, không thất thoát, chống lãng phí, tham nhũng hoặc lợi ích nhóm.

Để bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, sớm đưa các dự án vào sử dụng để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ liên quan và cam kết của thành phố.

Bộ GTVT quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Tổ chuyên gia (với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan) để thẩm định, bảo đảm chặt chẽ, đúng chính sách pháp luật về đầu tư, không để vi phạm xảy ra trong quá trình thẩm định.

Sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, Bộ GTVT hoàn thiện tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Việc thẩm định và hoàn thiện tờ trình cần thực hiện khẩn trương để kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới đây.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM