Thủ tướng: Tiếp tục rà soát các dự án BOT, BT

VIẾT LONG
VIẾT LONG
Thứ Năm, ngày 16/11/2017 - 20:26

(PLO)- Việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư, nhất là BOT và BT đã bộc lộ một số hạn chế cần tập trung khắc phục.

Ngày 16-11, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xử lý một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết. 

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thời gian qua Chính phủ đã tập trung nguồn vốn ngân sách, ODA... cho đầu tư phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó tạo lập nhiều cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực từ xã hội phát triển hạ tầng giao thông, đô thị qua các hình thức đầu tư BOT, BT, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết.

Hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ điều chỉnh hàng loạt nghị định để phù hợp. Ảnh: Chinhphu

Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 437/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị liên quan của Kiểm toán Nhà nước, đề xuất sửa đổi hoàn thiện các nghị định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Nghị định 91/2015 Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định 59/201 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần…

Thường xuyên tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác cổ phần hóa. Ngoài ra, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện các biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là quản lý quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Ngoài ra, Bộ GTVT cần tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, gắn với đề án tái cấu trúc ngành, hướng tới phát triển hài hòa các phương thức vận tải.

Bộ GTVT phải chủ trì xây dựng, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP trong tất cả lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, đường thủy nội địa); định hướng lập các trạm thu phí, khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập xảy ra trong giai đoạn qua.

"Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các quy trình quyết toán hợp đồng đối với nhà đầu tư. Thực hiện quyết toán các công trình theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát thời gian thu phí hợp lý các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân..." - kết luận của Thủ tướng nêu rõ.

VIẾT LONG

Quốc Hội khoá XV: Cơ hội nào và kỳ vọng những gì?

Thứ Tư, ngày 23/6/2021

(PLO)- Quốc hội khóa XV đã được hình thành. Với tinh thần cùng nhìn lại những điểm nhấn trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội khóa này tiếp tục phát huy những giá trị tích cực của Quốc hội khóa trước, nhà báo Chân Luận đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục